Onze expertise

Middelbaar beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leven veel wensen: aansluiten bij de doelgroep, maatwerk bieden en actuele kennis aanbieden, waarmee de student zich in het bedrijfsleven kan onderscheiden.

Maar in het mbo zijn er ook veel eisen. Studenten moeten voldoen aan de kwalificatie-eisen uit kwalificatiedossiers en keuzedelen. En onderwijsteams, stafmedewerkers en bestuurders moeten voldoen aan deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van (onderwijs)kwaliteit.

SpijkerTijd beweegt zich in het gebied tussen deze wensen en eisen. Door examens voor u te maken die voldoen aan de eisen en passen bij uw onderwijsmodel. Door medewerkers te begeleiden bij curriculumontwerp. Of door uw materialen te beoordelen volgens het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie.

Online leren

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van online leren of e-learning: het bespaart trainings- en reistijd en werknemers kunnen in hun eigen tempo leren, wanneer en waar ze maar willen.

Maar voor velen is het ook onbekend gebied. Alleen online of ook offline leren? Wel of niet mobiel leren? Met interactieve multimedia? Zelf ontwikkelen en actueel houden? Alleen kennis overdragen of ook met collega’s kennis opbouwen?

SpijkerTijd kan u helpen met deze vragen. Door u te ondersteunen bij het maken van afgewogen keuzes. Door medewerkers te begeleiden bij het opzetten en uitwerken van het digitale leerconcept. Of door digitale materialen te ontwikkelen die passen bij uw doel en doelgroep.

Onze diensten

Advies en begeleiding

SpijkerTijd biedt onderwijskundig advies en begeleiding bij bedrijven en onderwijsinstellingen.

Een adviesvraag begint vaak weinig vastomlijnd. U weet wel ongeveer waar u staat, en u weet ook waar u naar toe wilt, maar het gebied daartussen is nog onduidelijk. U voelt aan dat u een critical friend, expertise of ondersteuning nodig heeft, maar een concrete opdrachtbeschrijving is nog lastig.

Geen probleem voor SpijkerTijd. Een eerste gesprek brengt vaak al veel helderheid. Door samen de kaders vast te stellen kunnen we komen tot een efficiënt adviestraject. En als we denken dat andere stappen nodig zijn? Dan vertellen we u dat eerlijk.

Ontwerp en ontwikkeling

SpijkerTijd biedt onderwijskundige ondersteuning bij het maken van educatief materiaal.

Curriculumontwerp, herzien van trainingsmateriaal, updaten van examens, ontwikkelen van multimediascripts en storyboards voor e-learning: SpijkerTijd kan het voor u doen of u erbij helpen.

Op basis van uw wensen en eisen maakt SpijkerTijd een didactisch ontwerp en ontwikkelt onderwijs- en examenproducten, in samenwerking met inhoudsdeskundigen en specialisten. Is er al een didactisch ontwerp beschikbaar? Dan werkt SpijkerTijd de producten natuurlijk uit volgens dit ontwerp.

Projectleiding en management

SpijkerTijd voert het management van onderwijskundige projecten voor u uit, al dan niet in combinatie met een actieve (ontwikkelaars- of advies)rol in hetzelfde project.

SpijkerTijd voert projectleiding uit zoals u dat wenst. Als u SpijkerTijd de vrije hand geeft, leiden wij het project volgens de Scrum-filosofie. Wat merkt u daarvan? We maken een duidelijke planning, spreken af hoe we samenwerken, geven aan wanneer u tussenproducten kunt verwachten en rapporteren regelmatig, kort en bondig over de voortgang van het project.

Het projectmanagement van SpijkerTijd is eerlijk en resultaatgericht, met sensitiviteit voor de omgeving en aandacht voor de medewerkers.

Het belangrijkste is dat we niet ophouden met vragen stellen.

Albert Einstein

Over SpijkerTijd

SpijkerTijd is het onderwijsadviesbureau van Jannet Tiegelaar. SpijkerTijd richt zich in al haar producten en diensten op eenvoud, structuur en duidelijkheid. Dit uit zich in de producten, maar ook in de projectmatige aanpak van een opdracht. Het motto van Jannet? Oog voor de doelgroep. Want een bpv-opdracht voor mbo-2 is anders dan employee onboarding voor volwassen hbo-ers. Anders in taalgebruik en zinsbouw. Maar ook anders in voorbeelden, vormgeving en toepassing van multimedia. En brugklasleerlingen benader je anders dan teamleiders.

“Als je mij vroeger had verteld dat ik ooit nog eens in het onderwijs zou werken had ik je niet geloofd. Tijdens de hbo-opleiding Oefentherapie Cesar merkte ik al wel dat één-op-één begeleiding en instructie aan een kleine groep goed bij mij paste, maar onderwijs? Niets voor mij. Toch ben ik geen therapeut geworden. Na een aantal jaren werken bij een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ben ik onderwijskunde gaan studeren. Toen bleek dat de eerder opgedane kennis over instructie, gesprekstechnieken en taakanalyse ook in andere situaties prima toe te passen is. Ik merkte ook dat ik mijn tegelijk genuanceerde en kritische houding juist als onderwijskundige heel goed in kan zetten. En dat creatief zijn en kaders bewaken prima met elkaar te verbinden zijn. Bepaalde overtuigingen zijn echter gebleven. Ik wil nog steeds niet voor de klas staan. Anderen zijn daar véél beter in dan ik. Maar één-op-één begeleiden en instructie geven aan teams doe ik wel graag. Om te ontdekken wat die ander drijft. Of om te ervaren dat het kwartje valt. Wat voor kwartje dan ook.”

SpijkerTijd staat niet alleen. Jannet werkt graag en vaak samen met andere partijen, zoals inhoudsdeskundigen bij het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen, technisch ontwikkelaars en audiovisueel vormgevers bij het ontwikkelen van digitale leeroplossingen en docenten- en vakteams bij het uitwerken van examinering. Jannet werkt ook regelmatig samen met andere onderwijskundigen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op via jannet@spijkertijd.nl. Meer weten over uitgevoerde projecten? Kijk dan op nl.linkedin.com/in/jannettiegelaar.

Contact

Adres

Spijkertijd

Burgemeester van Reenensingel 101

2803 PA GOUDA

Direct

06-81 22 55 73

jannet@spijkertijd.nl

Volg SpijkerTijd

     Jannet Tiegelaar

     Jannet1975

      SpijkerTijd